Bij de RT-praktijk Hulp met leren staat het kind centraal. Want ieder kind is uniek en leert op zijn eigen manier. Wanneer het leren bij een kind niet vanzelf gaat en het plezier in leren is afgenomen, kan RT-praktijk Hulp met leren uw kind en u helpen. De praktijk denkt in de mogelijkheden van een kind. Zo krijgt uw kind weer meer zelfvertrouwen en plezier in het leren.

RT-praktijk Hulp met leren is er voor basisschoolleerlingen en leerlingen van de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

Wij bieden:

  • Individuele aandacht voor een specifiek (leer-)probleem op het gebied van spelling, begrijpend lezen, technisch lezen en rekenen
  • Niveaubepaling op het gebied van rekenen, spelling en lezen

 

Als ouder(s)/verzorger(s) kunt u kiezen voor bijles of remedial teaching. De keuze hangt samen met de aard van het leerprobleem of leerachterstand.

Bijles is handig als uw kind even een extra zetje nodig heeft om zich de leerstof eigen te maken, die op dat moment in de klas wordt behandeld. Tijdens de lessen herhalen wij de leerstof en oefenen wij deze extra in. Het gaat hierbij dus vooral om de inhoud van de leerstof.

Voor remedial teaching wordt eerst een didactisch onderzoek gedaan om te kijken hoe uw kind het beste leert. Hierbij gaat het dus niet alleen om de inhoud van de leerstof maar ook om de manier waarop hij of zij leert. Want een kind kan pas tot leren komen als het weet waarom het iets doet.