Algemene voorwaarden

  • RT-praktijk Hulp met leren is lid van de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers (LBRT) en verleent haar diensten conform de gedragscode zoals beschreven bij de LBRT. Deze code beschrijft onder andere geheimhouding, administratieplichten en aspecten van professionaliteit.
  • Door het ondertekenen van de overeenkomst stemt u in met de diagnostiek/behandeling, met de door u geformuleerde hulpvraag en met de in de overeenkomst opgestelde voorwaarden.
  • Het verstrekken van informatie aan derden gebeurt uitsluitend na schriftelijke (of via e-mail) vastgelegde toestemming van de ouder(s)/verzorger(s).
  • Wanneer uw kind om wat voor reden niet kan komen, wordt u geacht de afspraak telefonisch, of via WhatsApp of e-mail af te zeggen. Bij afmelden voor 09:00 uur op de dag van de behandeling wordt niets in rekening gebracht.
  • De lessen en gesprekken beginnen op de afgesproken tijd. Als uw kind te laat komt, wordt de duur van de behandeling verkort met de betreffende tijd. De voor de afspraak gereserveerde tijd wordt wél volledig in rekening gebracht.
  • Tijdens de reguliere schoolvakanties is de praktijk gesloten.
  • U ontvangt maandelijks een factuur en u wordt verzocht deze binnen 14 dagen te voldoen. Als de factuur niet tijdig wordt betaald zal de remedial teacher een herinneringsfactuur sturen met het verzoek deze binnen 5 dagen te voldoen. Bij een tweede herinnering wordt € 5,00 administratiekosten in rekening gebracht. Mocht de factuur na de tweede herinnering onbetaald blijven, dan behoudt RT-praktijk Hulp met leren zich het recht voor de behandeling te beëindigen en een incassobureau in te schakelen.
  • Met de ondertekende overeenkomst gaat RT-praktijk Hulp met leren een inspanningsverplichting, maar geen resultaatverplichting aan.
  • Ouder(s)/verzorger(s) kunnen op elk gewenst moment de begeleiding/behandeling stopzetten. Dit dient schriftelijk te gebeuren met opgaaf van redenen.