RT-praktijk Hulp met Leren geeft individuele begeleiding aan kinderen met leerprobleem op het gebied van spelling, rekenen of (begrijpend) lezen. In de praktijk wordt handelingsgericht gewerkt.

  1. Intake

Na een korte kennismaking met ouder(s)/verzorger(s) en/of uw kind, inventariseer ik de hulpvraag. Tijdens dit vrijblijvende kennismakingsgesprek wordt gekeken hoe uw kind leert en welke onderdelen van de leerstof hij of zij wel of juist niet beheerst. Daarbij breng ik in kaart wat uw kind nodig heeft om zich verder te kunnen ontwikkelen. Dan zal blijken of bijles of remedial teaching nodig is. Het is fijn als u voor het gesprek de laatste toetsresultaten en/of handelingsplannen van de school meeneemt.

  1. Onderzoek

Zo nodig vindt een pedagogisch-didactisch onderzoek plaats om het niveau van uw kind te bepalen en zijn of haar specifieke onderwijsbehoeftes in kaart te brengen. Na goedkeuring van de ouder(s)/verzorger(s) kan eventueel contact met de basisschool worden gezocht om met de leerkracht te spreken of een observatie uit te voeren. Zo ontstaat een compleet beeld van uw kind, waarmee wij een handelingsplan op maat kunnen opstellen.

  1. Advies en handelingsplan

Het korte onderzoekverslag wordt met de ouder(s)/verzorger(s) besproken. Daarna wordt een handelingsplan met meetbare doelen opgesteld voor (meestal) 12 weken.

  1. Begeleiding

Bij het uitvoeren van het handelingsplan wordt gewerkt met remediƫrende materialen en methodes. Tijdens de lessen wordt gezorgd voor afwisseling, waarbij het leerplezier voorop staat. De begeleiding kan onder schooltijd, met goedkeuring van de school, en na schooltijd plaatsvinden.

  1. Toetsing en evaluatie

Na 12 weken wordt het handelingsplan geƫvalueerd en bespreken wij de vooruitgang van uw kind. Bij dit gesprek bekijk ik samen met de ouder(s)/verzorger(s) of de begeleiding wordt afgesloten of moet worden voortgezet.