Ik ben Charlotte Gelauff-Sas, bevoegd leerkracht en remedial teacher. Na veel jaren onderwijservaring in het regulier en speciaal onderwijs (cluster 2 en 3) als groepsleerkracht en als remedial teacher, heb ik nu mijn eigen RT-praktijk. 

Na het afronden van de Pabo (1998), heb ik eerst mijn diploma voor Remedial Teaching gehaald (2004) en daarna dat voor Master Educational Needs (2017). Sinds eind 2017 ben ik daarnaast behandelaar ERWD (Ernstige Reken- en Wiskundeproblemen en Dyscalculie).

De basisschooltijd moet voor een kind een leuke en onbezorgde tijd zijn. Daarom help ik kinderen graag om het plezier in het leren weer terug te krijgen of dit te behouden. Want een kind moet vertrouwen hebben in zijn eigen kunnen en zijn eigen talenten ontdekken. Iedereen leert immers op zijn eigen manier.